O blogu

Kiedy swoim wnukom chciałem pokazać różnorodność gatunków drzew w Parku im. S. Żeromskiego zdałem sobie sprawę jak mało wiem. Zacząłem szukać literatury, przewodników, odnalazłem w internecie trochę informacji o parku. W końcu udało mi się zdobyć album „Zieleń Szczecina”. Podążając po parkach wg opisów i szkiców, zaznaczając na mapce google położenie poszczególnych zidentyfikowanych gatunków drzew, […]

Czytaj dalej