Projekt Oznakowania drzew i krzewów w parkach Szczecina.

Celem projektu jest oznaczenie tabliczkami lub zawieszkami wybranych okazów drzew i krzewów w szczecińskich parkach, skwerach, terenach zielonych i na Cmentarzu Centralnym. Trudno nie docenić edukacyjnego znaczenia takich oznaczeń, przede wszystkim dla szerokiego grona mieszkańców Szczecina, w coraz większym stopniu zainteresowanych zachowaniem istotnych elementów miejskiej zieleni. Zainteresowanych jednocześnie poznaniem charakterystycznych cech różnych drzew i krzewów, poznaniem nazw gatunków i miejsca ich pochodzenia. Uczniowie, studenci, młodzież, seniorzy i całe grono entuzjastów zieleni znajdując na drzewach tabliczki z nazwami, łącząc nazwy różnorodnych drzew z ich charakterystycznymi cechami, zaczynają spostrzegać bogactwo otaczającej nas zieleni. Otaczający świat staje się bliższy i pełniejszy. Kolejno, odwiedzający Szczecin turyści nareszcie oprócz przewodnikowych informacji o szczególnym bogactwie szczecińskich parków, będą mogli naocznie sprawdzić te wiadomości. Dzięki umieszczonym na drzewach tabliczkom czy zawieszkom poznają jednocześnie zarówno charakterystyczne dla naszego regionu drzewa i krzewy jak i te które sprowadzone z końca świata, dzięki szczególnie łagodnemu klimatowi Szczecina, posadzone wiele lat temu żyją tu i zdobią nasze parki. Wreszcie, takie tabliczki z nazwami drzew i krzewów będą pewnego rodzaju działaniem promocyjnym Szczecina, świadectwem dbałości Miasta zarówno o miejską zieleń jak i poziom edukacji mieszkańców. Przed laty sporo drzew było pooznaczanych. Niewiele z tych tabliczek uchowało się do dziś. Te które do dziś wiszą na drzewach w większości są nieczytelne, niektóre wiszą już tylko na jednym gwoździu. Zestawienie przeznaczonych do oznakowania drzew i krzewów zostanie każdorazowo skonsultowane z naukowcami Pracowni Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni ZUT w Szczecinie.
Projekt oznakowania złożony 19 lutego 2020 u Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie

Projekt oznakowania wybranych drzew i krzewów w parkach Szczecina

Zapraszam wszystkich członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego do wspólnego wyznaczenia drzew i krzewów do oznaczeń. Jestem gotów do przygotowania projektu i jego graficznego opracowanie. Zapraszam jednak wszystkich do przesyłania sugestii obiektów kwalifikujących się do oznaczeń. Projekt zostanie złożony jako projekt Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego autorstwa wszystkich osób które dołożyły swoją cegiełkę do jego powstania.

W miarę upływu czasu

Jako materiały robocze, udostępniam na dysku google mapy parków im. J.Kasprowicza, im.S.Kownasa i Ogrodu Botanicznego. Niektóre z nich mają oznaczenia numerów drzew wg dawnych inwentaryzacji. Jeśli ktoś dysponuje nowszymi lub pełniejszymi informacjami bardzo proszę o kontakt.

Sugestie oznaczeń drzew proszę nadsyłać jako wiadomość email z podaniem:
– nazwy parku
– informacji o usytuowaniu drzewa lub krzewu ( numer ID wg inwentaryzacji lub zrzut ekranu z fragmentem mapy i zaznaczonym miejscem)
– łacińska i polska nazwa dodatkowo ewentualnie zdjęcie na tle otoczenia

Dane Kontaktowe:

Paweł Madejski

tel 601444516

email: pawel.madejski@gmail.com
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.